Xác định độ lún cọc bằng thử tải

Xác định độ lún của móng bằng phương pháp thử tải, thiết bị cần thiết, quy trình và báo cáo kết quả được thảo luận.

Thiết bị kiểm tra xác định độ phân giải cọc

Các loại thiết bị khác nhau được yêu cầu để xác định độ lún của móng.

Sau đây là danh sách các thiết bị cần thiết:

(a) Kentledge, cọc neo hoặc các neo khác được hỗ trợ hoặc lắp đặt tại các vị trí phù hợp để cung cấp các phản ứng thích hợp chống lại việc cắm.

(b) Thiết bị đo tải bao gồm cột tải, ô áp suất hoặc hệ thống thích hợp khác, được hiệu chuẩn trước và sau mỗi loạt thử nghiệm hoặc bất cứ khi nào điều chỉnh cho thiết bị hoặc theo các khoảng thời gian được nhà sản xuất khuyến nghị của thiết bị.

(c) Bốn độ lệch chính xác đến 0,025 mm.

(d) Thiết bị cân bằng chính xác chính xác đến 0,25 mm.

(e) Khung tham chiếu để hỗ trợ đo độ lệch và cung cấp mốc cho phép đo độ lệch.

(f) Nền tảng làm việc.

(g) Màn hình và bảo vệ khỏi tiếp xúc với các điều kiện có thể ảnh hưởng đến thử nghiệm.

(h) Thiết bị tải thủy lực.

Quy trình thử nghiệm xác định độ bền cọc

Quy trình trước khi thử nghiệm như sau:

(a) Các kentledge, cọc neo hoặc các neo khác sẽ được lắp đặt. Tâm của mỗi cọc neo ít nhất phải bằng 2 m hoặc ba lần đường kính cọc, tùy theo giá trị nào lớn hơn, từ 
tâm cọc cần thử và từ tâm của bất kỳ cọc liền kề nào.

(b) Nếu được yêu cầu, cọc cần thử phải được mở rộng từ mức cắt xuống mặt đất. Cường độ của cọc tại các mối nối không được nhỏ hơn bất kỳ phần bình thường nào của cọc.

(c) Một nắp cọc vuông tạm thời được thiết kế bởi Nhà thầu sẽ được xây dựng.

(d) Nền tảng làm việc, màn hình và bảo vệ sẽ được cài đặt.

(e) Khung tham chiếu phải được thiết lập trên các giá đỡ có đường kính ít nhất gấp 2 m hoặc ba lần đường kính cọc, tùy theo giá trị nào lớn hơn, từ cọc thử và cọc neo. Bốn độ lệch phải được gắn trên khung tham chiếu để đo độ võng của bốn góc của nắp cọc tạm thời.

Thử tải cọc cho Burj Khalifa (Dubai)
Hình: Thử tải cọc cho Burj Khalifa (Dubai)

>> Tham khảo: Điều tra đất và các loại nền móng dựa trên tính chất của đất

Quy trình: Kiểm tra tải trọng cọc

Quy trình thử tải cọc như sau:

(a) Cọc sơ bộ phải được thử nghiệm không ít hơn hai lần tải trọng làm việc của cọc hoặc các tải trọng khác được nêu trong Hợp đồng. Cọc làm việc phải được thử nghiệm không dưới 1,8 lần tải trọng làm việc. Việc giảm hiệu ứng nhóm hoặc ranh giới sẽ không được thực hiện khi xác định tải thử nghiệm.

(b) Tải thử nghiệm phải được áp dụng và loại bỏ trong ba giai đoạn như được nêu trong Bảng – 1.

(c) Trừ khi được Kỹ sư cho phép theo cách khác, tải thử nghiệm sẽ được áp dụng theo gia số và được loại bỏ theo số giảm, bằng 25% tải làm việc. Việc tăng tải không được áp dụng cho đến khi tốc độ lún của cọc nhỏ hơn 0,1 mm trong 20 phút.

(d) Tải trọng thử nghiệm đầy đủ cho Giai đoạn I sẽ được áp dụng theo gia số và sau đó sẽ được duy trì trong ít nhất 24 giờ sau khi tốc độ giải quyết giảm xuống dưới 0,1 mm mỗi giờ. Tải trọng thử phải được loại bỏ theo độ giảm và độ thu hồi của cọc được xác định trước khi tải được nối lại.

(e) Quy trình nêu trên trong (d) sẽ được lặp lại khi tải Giai đoạn II.

(f) Quy trình được nêu ở trên (d) sẽ được lặp lại cho tải Giai đoạn III trừ khi Kỹ sư hướng dẫn tải được duy trì trong một thời gian dài hơn.

(g) Độ lún của cọc phải được đo theo các khoảng thời gian hàng giờ hoặc các khoảng thời gian khác mà Kỹ sư đã thỏa thuận. Độ lún của cọc dưới mỗi lần tăng và giảm tải sẽ được đo. Thời gian chính xác tại đó mức tăng được áp dụng và số giảm được loại bỏ sẽ được ghi lại. Định cư phải được đo và thời gian sẽ được ghi lại với sự có mặt của Kỹ sư.

(h) Mức độ của chùm tia tham chiếu phải được kiểm tra theo các khoảng thời gian đều đặn được Kỹ sư đồng ý trong quá trình thử nghiệm.

Bảng – 1: Các giai đoạn tải thử nghiệm

Sân khấuTải thử nghiệm
tôiTối đa 25% tải thử nghiệm
IITối đa 50% tải thử nghiệm
IIITối đa 100%. tải thử nghiệm

Thủ tục: sau khi thử nghiệm

Sau khi thử nghiệm, thiết bị sẽ được gỡ bỏ, mũ cọc tạm thời sẽ bị phá hủy và phần mở rộng cọc sẽ được gỡ bỏ đến mức cắt. Trừ khi được Kỹ sư cho phép, cọc neo sẽ được rút.

Báo cáo kết quả thi

Sau đây sẽ được báo cáo:

(a) Tải trọng áp dụng cho 0,05 t gần nhất.

(b) Độ lún của cọc đến 0,05 mm gần nhất theo các khoảng thời gian hàng giờ và theo từng bước tăng giảm của tải.

(c) Thời gian chính xác mà tại đó gia số được áp dụng và giảm dần.

(d) Các mức của chùm tham chiếu, đến 0,05 mm gần nhất.

>> Xem thêm: Xây dựng nền móng theo phương pháp Micropiles

Xác định độ lún cọc bằng thử tải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên